Từ ngày 4.4, The NawaPlastic Industries - công ty thành viên của Tập đoàn SCG (Thái Lan) đăng ký mua thêm 818.609 cổ phiếu của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP).