Nâng trần sở hữu khối ngoại (FOL) cho phép nhiều DN mở cửa đón vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài đã có hiệu lực được một thời gian, nhưng hiệu ứng thể hiện lại chưa được như mong cầu.