Ông George Varghese, Giám đốc ngành bảo vệ thực vật của BASF Việt Nam chia sẻ về những giải pháp hỗ trợ phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Việt Nam.