Năng suất lao động của nông nghiệp Việt Nam không chỉ thấp so với các ngành kinh tế khác trong nước mà còn so với các nước trong khu vực. Thậm chí thấp hơn cả hai nước láng giềng là Lào và Campuchia