Vừa qua, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) (Cộng hòa Áo), Việt Nam và IAEA đã tổ chức cuộc họp về Kế hoạch tích hợp phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (IWP).