Từ 1/7 tới, tất cả những điều kiện kinh doanh ở cấp thông tư sẽ mặc nhiên vô hiệu lực nếu như không được nâng cấp thành nghị định. Tuy nhiên, trong công tác rà soát, Thủ tướng quán triệt với các bộ, ngành không được sao chép y nguyên thông tư cũ, điều kiện cũ sang nghị định mới