Vụ điều tra cựu Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng phản ánh quyết tâm dẹp nạn bè phái trong quân đội của Chủ tịch Tập Cận Bình.