Cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay là khá khó. Tuy vậy, vẫn xuất hiện không ít cổ phiếu mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư nếu nắm giữ.