Việt - Mỹ bàn bạc tăng cường thương mại song phương; Tham vấn cấp cao Australia-Việt Nam về hợp tác phát triển; EU cảnh báo cá hồng Việt Nam nghi nhiễm chất Ciguatera;​Bán hàng trên Facebook sẽ phải đăng ký kinh doanh