Chính quyền Obama đang cân nhắc gói lệnh trừng phạt kinh tế chưa từng có trước giờ để chống lại doanh nghiệp, cá nhân Trung Quốc hưởng lợi từ chiến dịch lấy cắp bí mật thương mại của Mỹ.