Áp lực trong nước, nặng gánh cam kết hơn các nước, thiếu niềm tin vào khoa học khí hậu là các nguyên nhân khiến ông Trump quyết định rút Mỹ khỏi thỏa thuận.