Với loại thủy lôi thông minh mới, Mỹ có thể phong tỏa căn cứ tàu ngầm, sở chỉ huy hải quân hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công đổ bộ của đối phương.