Nga- từng là nạn nhân của Mỹ trong các cuộc khủng hoảng dầu mỏ- trở thành nhân tố quyết định với thị trường dầu mỏ, là một sự nguy hại với Mỹ...