Người Mỹ chỉ ra tham vọng của Trung Quốc và mưu đồ đưa Nga trở thành cường quốc số hai tại chính khu vực lợi thế của Moscow.