Nửa số người giàu Trung Quốc lên kế hoạch sống ở nước ngoài; Thiếu nhân lực, Mỹ lấy thêm 15.000 lao động nước ngoài; Hồng Kông bắt nhiều người trẻ bán hàng giả trên mạng; Hệ lụy can thiệp phi thị trường