Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang Mỹ cho rằng, việc Mỹ giảm thuế chống bán phá giá tôm gần như không cải thiện được tình hình khó khăn hiện tại.