Tiến hành tuần tra biển Đông là hành động cứng rắn nhất mà Mỹ thực hiện trong thời gian qua.