Trả lời Thanh Niên Online, giáo sư Carl Thayer (Úc) cho rằng Trung Quốc sẽ tiến hành các chiến dịch trên mặt trận thông tin để khiến các nước trong khu vực lo lắng về hoạt động tuần tra trên Biển Đông của Mỹ.