Các hệ thống phòng không hỗn hợp nhiều tầng, trong đó có S-400, của Nga ở Kaliningrad đang khiến quan chức quân đội Mỹ lo lắng.