Đối với quỹ Western Asset Management, nơi trú ẩn tốt nhất khỏi "cơn bão" suy thoái kinh tế Trung Quốc chính là nhảy vào tâm bão.