Fraser & Neave, hãng đồ uống thuộc sở hữu của người giàu nhất Thái Lan, Charoen Sirivadhanabhakdi, đang muốn tăng thị phần tại Đông Nam Á khi hầu bao rủng rỉnh.