Ông Putin kéo "người đồng hương sống ở nước ngoài" về Viễn Đông để phát triển kinh tế vùng.