Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.