Năm 2019, ngành Công Thương đặt mục tiêu dự kiến Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 9-10% so với năm 2018 trong bối cảnh khá khó khăn như: nội lực còn yếu, trình độ công nghệ vẫn còn lạc hậu, chưa có ngành công nghiệp mũi nhọn thực sự đóng vai trò dẫn dắt, sự liên kết của các doanh nghiệp còn hạn chế…