Ngoài thể hiện tham vọng lãnh thổ trên Biển Đông, động thái đưa tên lửa phòng không của Trung Quốc ra đảo Phú Lâm, quần đảo Hoàng Sa, còn chứa mục đích chính trị nội bộ.