Nếu Apple Inc. là 1 quỹ đầu tư trái phiếu, nó sẽ trở thành nhà vô địch trong cuộc đua với các quỹ trái phiếu trên toàn thế giới.