Báo cáo mới nhất của cơ quan nghiên cứu thị trường Nielsen cho thấy Việt Nam là một trong những thị trường đầy hứa hẹn cho các hãng kinh doanh, sản xuất các sản phẩm sữa, thực phẩm cho trẻ em.