Đã góp vốn vào Grab, Softbank lại tính mua cổ phần của Uber; Tội phạm ngân hàng nhiều do sở hữu chéo, lợi ích nhóm; Sacombank thay đổi hàng loạt nhân sự cao cấp; OPEC còn đủ khả năng kiểm soát giá dầu?