Trong gần 3 năm, nhóm của Tú đã thu lợi bất chính hơn 61 tỷ đồng từ mua bán thông tin thẻ tín dụng bị trộm từ nhiều quốc gia.