Hiện nay, cùng với chiến tranh thương mại Trung - Mỹ, dư luận tỏ ra lo ngại trước triển vọng hợp tác với Trung Quốc trong xây dựng "Vành đai, con đường" với rất nhiều dự án thiếu hiệu quả.