Chính phủ Nigeria đã hủy bỏ Chương trình Kiểm tra trước khi bốc hàng (PSI) đối với hàng hóa nhập khẩu vào Nigeria để chuyển sang Chương trình Kiểm tra Điểm đến (DIS) đối với hàng hóa nhập khẩu