Hàng loạt giấy phép con, giấy phép cháu, giấy phép ông… khiến không ít doanh nghiệp phá sản hoặc thoi thóp.