Ngày 24/5, Tổng thống Obama có bài phát biểu với giới trẻ Việt Nam tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.