Cổ phiếu Berkshire trở thành “nạn nhân” của công việc kinh doanh kém khả quan tại các công ty con trong lĩnh vực vận tải và công nghiệp...