Thay đổi chính sách thuế, hải quan để tạo điều kiện cho DN nâng cao năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập là đòi hỏi mà các đại diện DN, hiệp hội DN chuyển đến ngành tài chính trong buổi hội thảo diễn ra ngày hôm qua, 5/11.