Mức phí môn bài mới được cho là cao gấp 2 - 3 lần so với mức thuế môn bài áp dụng trong nhiều năm qua...