Theo hãng tin Bloomberg, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn kiểm soát được tình hình chính trị trong nước và khi liên minh đảng CSU/CDU vẫn còn thì rất khó để có thể lay chuyển vị thế chính trị của nhà nữ lãnh đạo này.