Theo TS Lưu Bích Hồ - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển (Bộ KH-ĐT), ngân sách năm nay sẽ phải dùng khoảng 24-25% để trả các khoản nợ đến hạn.