Vừa công bố gia nhập thị trường Việt Nam những ngày đầu tháng 7 nhưng ERA Real Estate – một đơn vị môi giới ngoại mới toanh đã âm thầm mở 5 văn phòng giao dịch và một trụ sở thương mại tại các quận trung TP. Hồ Chí Minh.