Tuyến hàng hải mới nối Ấn Độ với vùng Viễn Đông của Nga chặn ngang “con đường tơ lụa trên biển” đầy tham vọng của Trung Quốc.