Wal-Mart đang mở rộng dịch vụ vận chuyển dành cho đơn đặt hàng tạp hóa trực tuyến, nhằm tiến sâu hơn vào thị trường tiềm năng mà Amazon, Target và Google đang cạnh tranh gay gắt.