Mekong Enterprise Fund III đầu tư 4,9 triệu USD vào YOLA; Từ ngày 15/8, EVN được tự điều chỉnh giá bán lẻ điện; Sẽ 'bơm' thêm gần 700 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế?; Dân Venezuela đua nhau mua nhà ở Mỹ, bất chấp khủng hoảng