Đã có lúc người ta nghĩ rằng thời của McDonald tại Nhật như thế là chấm dứt bởi hàng loạt bê bối, nhưng một nữ CEO đã thay đổi được mọi chuyện.