Khi thị trường máy tính bảng tăng trưởng chậm, các nhà sản xuất đã bắt đầu tính tới việc sản xuất các dòng máy có thể chuyển đổi giữa máy tính bảng và máy tính xách tay. Đây cũng là một trong những cách thức giúp thu hút người dùng, vậy điều này có hoàn toàn chính xác?