So với thời điểm tháng 4/2015, hiện giá trị thị trường của Samsung đã "bốc hơi" 44 tỷ USD.