Việc áp dụng công nghệ ngày càng sâu rộng trong đời sống kinh tế - xã hội cũng sẽ sản sinh ra những hệ lụy không nhỏ.