Đã từng xảy ra một “cuộc chiến” giữa các doanh nghiệp tại TP HCM và các nhà thùng nước mắm Phú Quốc.