Theo báo cáo mới đây của Cushman & wakefield Việt Nam, hai trung tâm thương mại mới gia nhập thị trường Hà Nội vào cuối năm 2015, cung cấp hơn 137.000 m2 bán lẻ. Tổng nguồn cung bán lẻ đạt mức 853.300 m2, tăng 19,2% theo quý và 20,3% theo năm.