Bất cứ ai từng nghe nhạc điều biết tới một vấn đề cơ bản: âm nhạc được ghi âm và phát lại hầu như không bao giờ có thể đạt được chất lượng tương đương những buổi biểu diễn đích thực. Với một số người, điều đó không mấy quan trọng. Với nhiều người khác, điều đó lại quan trọng hơn tất thảy. Đó cũng là câu chuyện xoay quanh thương hiệu Mark Levinson.