Tuy nhiên, sau sự việc tại Dự án 8B Lê Trực, cũng như các sự cố xảy ra tại một số dự án của Công ty Tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên, yêu cầu siết lại các dự án đầu tư bất động sản vi phạm lại được nhắc đến.